Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

1753

прилагани документи: Архитектурни проекти на сградата

заявления: Заявление

срок: 2 месеца

такса: 0.25% от стойността на сградата