Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

738