3179 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДИ ИЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ БЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

2576

Е-услуга