Център за обслужване на граждани

Центърът за административно обслужване на гражданите ( ЦАОГ) е открит през 2007 г. в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Плевен, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът извършва административни услуги на принципа “На едно гише”. Има ясно и разбираемо обозначение. Леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦАОГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра са поставени пощенски кутии.

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

 

За контакт:

e-mailcao@pleven.bg

Адрес: пл.”Възраждане” №4

Работно време: понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч.

Телефони за контакт: 064 / 822411 - информация

064/ 822412 – каса

 

В центъра за административно обслужване функционират 6 работни места с административни услуги в следните области:

Търговия, туризъм и транспорт

Управление на собствеността

Здравеопазване и социални дейности

Достъп до обществена информация

Архитектура, градоустройство и градски дизайн

Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация

Екология, земеделие и гори

Заявления за ползване на зали

Образци на други заявления