Център за административно обслужване (ЦАО)

Контакти
гр.Плевен пл. ”Възраждане” №4
064 822 411 - Информация
064 822 412 - Каса
064 822 413 - Техническо деловодство
064 822 414 - Общо деловодство
064 822 415 - Смесено деловодство

Работно време:

8:30 ч. - 17:00 ч. без прекъсване в работни дни

Почивни дни: събота и неделя

e-mail: cao@pleven.bg


 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПРАВНО И НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СТРОИТЕЛСТВО И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ

МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

КУЛТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ

ОБРАЗЦИ НА ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ