Телефони за заявка на контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци

Телефони за заявки на сметоизвозващите  фирми:

  • „Уейст солюшънс България” ЕООД - 0886 000 584 и 0886 000294
  • „Чистота” ООД - 0878 575878

УСЛУГАТА  Е ПЛАТЕНА!