Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета

Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета


Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се осъществява в регистрирана стационарна амбулатория от служители на Община Плевен.
Ръководител на звено „Приют за безстопанствени животни” Борислав Генков

Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета:
064 881 213 – отдел „Екология”
064 881 323 – денонощен телефон за спешни сигнали на Община Плевен