Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии - 2018г.

1711

Файлове:

ОТЧЕТ.xlsx ОТЧЕТ.xlsx