Търгове за продажба

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с. Николаево 2

503

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…

На основание Решения №№ 555, 562, 563, 564, 566, 567, 568/25.04.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

535

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения №№ 555, 562, 563, 564, 566, 567, 568/25.04.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

На основание Решение № 470/27.02.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

513

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение № 470/27.02.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими…

Публичен търг с тайно наддаване -за продажба на общински недвижими имоти

572

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решения №№509 и 518 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба, на общински недвижими имоти

583

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 459, 470 и 47427.02.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими…

Публичен търг с тайно наддаване - с. Коиловци - 27.02.2013г.

572

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение № 441 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот както…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно за за продажба на общински недвижими имоти - 22.01.2012

619

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение № 386 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти както…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване - 28.11.12 г.

599

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   На основание Решение №299/25.10.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на 32 броя общински…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 17-18.10.2012

550

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 282, 283, 284, 286 и 287/05.09.2012 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Община плевен обявява публични търгове с тайно наддаване 18.09.2012 г.

608

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 247 и № 250/26.07.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 31.07.2012

575

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решение № 220/28.06.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижим…