Търгове за продажба

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1036 Плевен, 04.07.2013г.

445

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1036 Плевен, 04.07.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №5, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1035 Плевен, 04.07.2013г.

498

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1035 Плевен, 04.07.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №4, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1034 Плевен, 04.07.2013г.

461

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1034 Плевен, 04.07.2013г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №3, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1033 Плевен, 04.07.2013г.

461

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1033 Плевен, 04.07.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №2, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1032 Плевен, 04.07.2013г.

448

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1032 Плевен, 04.07.2013г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №1, имот с кадастрален…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: Поземлен имот с площ 8 270.00 кв.м., УПИ І, кв. 700, ж.к. Сторгозия 150

506

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н На основание Решение № 598 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: № ОБЕКТ Начална тръжна цена /лв./ Стъпка на наддаване…

Търг за поземлен имот с идентификатор 56722.663.196 с площ 8 982 кв.м - 10.07.2013г.

474

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание решение № 607 от 30.05.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с.Ясен

537

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с.Ясен 2

453

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с.Николаево

464

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с. Дисевица

446

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - с. Николаево 2

420

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително…