Търгове за продажба

Публични търгове с тайно наддаване за продажба, на общински недвижими имоти - 02.09.2015г.

665

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №№ 1541, 1542, 1543 и 1544/30.07.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

На основание Решения №№ 1509 и 1510/25.06.2015 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба

604

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения №№ 1509 и 1510/25.06.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Tърг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №9/2015: имот с номер 135001, землище с. Радишево

528

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №12/2015: землище с. Гривица

561

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №8/2015: имот с номер 000193, землище с. Гривица

515

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №7/2015: имот с номер 557004, землище с. Буковлък

553

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Tърг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №6/2015: имот с номер 000101, землище с. Бохот

599

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 37125/07.10.2011г. - 25.06.2015 г.

584

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение № 1417/26.03.2015 г. на Общински съвет Плевен, т.6 от Заповед № 579/20.04.2015 г. и Заповед № РД-10-914/09.06.2015 г. на Кмета на Община Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително…

На основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

644

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН на основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Продажба на общински недвижим имот в с. Гривица.

574

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решениe №1297/27.11.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на общински недвижим имот:…

Търг за продажба на имот - 12.01.2015г.

592

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №1303/27.11.2014 г. на Общински съвет Плевен, ОбщинаПлевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварителнопредставяне на предложенията за продажба на недвижим имот, както следва:…