Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1115

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  № 1378/27.06.2019г., № 1404/25.07.2019г., №№ 1443, 1444 и 1445/29.08.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за право на строеж на гаражи в гр. Плевен и продажба на недвижими имоти в с. Буковлък

1104

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №1332/30.05.2019 и №№1373, 1374, 1377 и 1378/27.06.2019 г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1303

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения:  №  1234/28.02.2019 г., № 1265/28.03.2019г. и от № 1301 до № 1307/24.04.2019 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1459

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  №№1273, 1274, 1275 и 1276/28.03.2019 г. на Общински съвет –Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ралево

1042

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №№1203/31.01.2019 г., 1233 и 1234/28.02.2019 г. на Общински съвет –Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,  за…

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък

1057

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  №№1179 и 1180 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…