Търгове за продажба

Публичен търг с тайно наддаване - с. Коиловци - 27.02.2013г.

1491

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение № 441 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот както…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно за за продажба на общински недвижими имоти - 22.01.2012

1525

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение № 386 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти както…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване - 28.11.12 г.

1608

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   На основание Решение №299/25.10.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на 32 броя общински…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 17-18.10.2012

1546

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 282, 283, 284, 286 и 287/05.09.2012 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Община плевен обявява публични търгове с тайно наддаване 18.09.2012 г.

1634

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 247 и № 250/26.07.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 31.07.2012

1532

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решение № 220/28.06.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижим…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване на 03.07.12 г. и 04.07.12 г.

1619

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 164, 165, 166, 167/26.04.2012 г.  и № 193, 195, 206/31.05.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване

1655

  ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение №132 от 03.04.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за Незастроен урегулиран поземлен имот

1641

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение №080 от 23.02.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване

1664

  ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения №№025/28.12.2011 г., 029/28.12.2011 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на…