Търгове за продажба

Търг 22.01.2014г. „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии”

1510

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия”, ул.”Генерал Тотлебен”№33

1513

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 836 от 28.11.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…

На основание Решения № 673/25.07.2013 г. , № 788 и № 809/31.10.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

1397

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 673/25.07.2013 г. , № 788 и № 809/31.10.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия”, ул.”Генерал Тотлебен”№33

1582

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 676 от 25.07.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…

Tърг с тайно наддаване - поземлен имот в гр.Плевен ул.”Клисура”№11

1672

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание решение №738 от 29.08.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване:   На 19.09.2013 г. – ЧЕТВЪРТЪК от 16:00 ч.: Урегулиран поземлен имот (УПИ) с идентификатор…

На основание Решения № 739, 740 и 741/29.08.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:

1498

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 739, 740 и 741/29.08.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 18.09.2013 г. – ВТОРНИК от 14:00 ч: Незастроен недвижим имот с площ 580 кв.м, отреден…

На основание Решения № 673 и 674/25.07.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

1445

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 673 и 674/25.07.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 6, землище с.Николаево.

1476

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията…

Публичен търг с тайно наддаване - частна общинска собственост № 226002 с площ 1210 кв.м, находящ се в местността „Целините”, землището на с. Гривица

1438

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 631 от 27.06.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1036 Плевен, 04.07.2013г.

1501

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1036 Плевен, 04.07.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №5, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1035 Плевен, 04.07.2013г.

1624

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1035 Плевен, 04.07.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №4, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1034 Плевен, 04.07.2013г.

1463

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1034 Плевен, 04.07.2013г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №3, имот с кадастрален…