Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

91

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1351 и 1352 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Тученица

452

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1305, 1308, 1309 и 1310 от 30.03.2023 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица, с. Коиловци и с. Радишево

850

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1134, 1136 и 1137 от 24.11.2022 г., и 1176 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Бохот и с. Гривица

773

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №1094, 1099, 1101 и 1117 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

813

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения № 1037/ 25.08.2022 г. и № 1038/25.08.2022 г. на Общински съвет – Плевен,  Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и с. Радишево

1101

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 998/28.07.2022 г., № 959 и 958/30.06.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Горталово

855

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №850/ 31.03.2022 г., № 957/30.06.2022 г. и № 997/28.07.2022 г., на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…