Търгове за продажба

Публичен търг за продажба на два броя самостоятелни обекта, разположени в сграда на ул. "Васил Левски" №144, гр. Плевен

684

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение № 040/19.12.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти: На…

Публични търгове за право на строеж и продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Гривица

627

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №№ 1463, 1465, 1466 и 1470/26.09.2019г. и Решение № 1500/17.10.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

658

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  № 1378/27.06.2019г., № 1404/25.07.2019г., №№ 1443, 1444 и 1445/29.08.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за право на строеж на гаражи в гр. Плевен и продажба на недвижими имоти в с. Буковлък

649

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №1332/30.05.2019 и №№1373, 1374, 1377 и 1378/27.06.2019 г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…