Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен

259

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение №147 и 149 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на…

Публичен търг за продажба на общински несвижими имоти в с. Гривица

2077

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение №032/21.12.2023 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията…

Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр. Плевен

1427

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение №1413 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имоти, чрез предварително представяне на…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

1175

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1351 и 1352 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Тученица

1215

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1305, 1308, 1309 и 1310 от 30.03.2023 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица, с. Коиловци и с. Радишево

1473

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №№1134, 1136 и 1137 от 24.11.2022 г., и 1176 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Бохот и с. Гривица

1393

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №1094, 1099, 1101 и 1117 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне…