Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и с. Радишево

426

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 998/28.07.2022 г., № 959 и 958/30.06.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Горталово

364

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения №850/ 31.03.2022 г., № 957/30.06.2022 г. и № 997/28.07.2022 г., на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Горталово и с. Гривица

570

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения № 817 от 24.02.2022 г. и №   850, 852, 853 от 31.03.2022 и на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ясен

875

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №760 и 761 от 22.12.2021 г. и №781, 783 и 784 от 27.01.2022г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1094

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №634, 635 от 29.07.2021 г.,  и  №663 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…