Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП - ниви и зел. градини в землищата на с. Бръшляница, с. Брестовец, с. Дисевица, с. Мечка, с. Опанец, с. Пелишат, гр. Плевен, с. Радишево, с. Ясен и с. Къртожабене

857