Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на имот в землището на с. Брестовец за създаване и отглеждане на овощни насаждения

399