Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 26 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ

454

В изпълнение на Заповед № РД 10-1408/21.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С ПЛОЩ 16 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН

441

В изпълнение на Заповед № РД 10-1357/12.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…