Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА И КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ И НАПИТКИ С ОБЩА ПЛОЩ 42 КВ.М В С. БУКОВЛЪК, ЗА СРОК ОТ 5 г.

385

В изпълнение на Заповед № РД 10-209/10.03.2022 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ С ОБЩА ПЛОЩ 34,09 КВ.М, С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ЗА СРОК ОТ 5 г.

462

В изпълнение на Заповед № РД 10-158/25.02.2022 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "БОХОТ-2" В МЕСТНОСТТА САЛИЙЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ, ЗА СРОК ОТ 10 г.

578

В изпълнение на Заповед № РД 10-143/21.02.2022 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…