Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПОС, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

49

В изпълнение на Заповед № РД 10-550/10.04.2024 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

Публичен търг за отдаване под наем на гише за продажба на билети №3 в сградата на автогара Плевен

101

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ, ГР. ПЛЕВЕН

191

В изпълнение на Заповед № РД 10-209/09.02.2024  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-2", ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

289

В изпълнение на Заповед № РД 10- 07/03.01.2024 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-1", МЕСТНОСТ ПЕЧЕНЯКА, ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

286

В изпълнение на Заповед № РД 10-1822/08.12.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…