Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ИМОТ - ЧОС, "ЗАЛА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО - ЗАЛА ЗА СМЕХА", НАХОДЯЩ СЕ В ПАРК "КАЙЛЪКА"

45

В изпълнение на Заповед № РД 10-1709/22.11.2023 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН В С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ЗА СРОК ОТ 10г.

166

В изпълнение на Заповед № РД 10-1448/10.10.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-1", ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

188

В изпълнение на Заповед № РД 10-1289/20.09.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 1 БР. РИЕ /СОБСТВЕН/ И 3 БР. ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

242

В изпълнение на Заповед № РД 10- /03.08.2023  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…