Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АПТЕКА С ОБЩА ПЛОЩ 36 КВ.М , В С. КОИЛОВЦИ, ЗА СРОК ОТ 5 г.

19

В изпълнение на Заповед № РД 10- 672/23.05.2023 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ПЛОЩ 13,39 КВ.М С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОФИС, В С. БОХОТ, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ЗА СРОК ОТ 5 г.

19

В изпълнение на Заповед № РД 10-673/23.05.2023 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 2 бр. РИЕ, ПОСТАВЕНИ НА ПОС, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЯСЕН

93

В изпълнение на Заповед № РД 10-527/25.04.2023  год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…