Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

573