Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на (общинските) пътища

612