Стратегия за обществен ред и сигурност на Община Плевен

2365

strategiq

Стратегия за обществен ред и сигурност на Община Плевен

 

за допълнения и предложения от граждани:

Дирекция ”Обществен ред и сигурност” ет.1 стая 16 ,  тел: 064/881213,  email: info@pleven.bg