Съвместна маркетингова стратегия за популяризиране на района на Плевен - Турну Мъгуреле, разработена в рамките на проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“

1575