Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите /2018 - 2020 г./

1260