Спортен календар

Спортен календар


Съобщение относно Спортен календар 2020 година

2199

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с  обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на страната и  въведената с Решение № 325 на МС извънредна епидемична обстановка…