Спортен календар

Съобщение относно Спортен календар 2020 година

1767

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с  обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на страната и  въведената с Решение № 325 на МС извънредна епидемична обстановка…