Шум

Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

3703

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ В изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.06.2002 г., относно оценка и управление на екологичния шум и в изпълнение…