Заповед за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2013-2014г.

1271