Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Къшин, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 201 Зг

1057

Файлове:

n-a1.pdf n-a1.pdf