Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г

958

Файлове:

rtozhabene1.pdf rtozhabene1.pdf