Земеделие и гори

ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

2603

ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ИНФОРМАЦИЯ Общинска служба по земеделие Плевен информира всички собственици и ползватели на земеделски земи, находящи се на територията на община Плевен, че срока за подаване…