Земеделие и гори

Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Дисевица, община Плевен, област Плевен, обхващащо над 2/3 от общата площ на масивите за ползване, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за по

1929