Земеделие и гори

ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

1966

ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ИНФОРМАЦИЯ Общинска служба по земеделие Плевен информира всички собственици и ползватели на земеделски земи, находящи се на територията на община Плевен, че срока за подаване…

ОБЯВА за кампания споразумения

2063

ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН! УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ…