Земеделие и гори

О Б Я В А за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

1066

         В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни  и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:…