Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Върбица

2830