О Б Я В А за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

1063

         В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни  и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

        1. От 20.03. до 24.03.2015 г. включително, от 6,00 часа до 10,00 часа и от 18,00 до 20,00 часа ще се проведе третиране на пшеница / пшеницата е във фаза – края на братене/ с препарат/продукт – хербицид Пума супер 7,5 – 100 мл/дка; Секатор ОД – 8 мл/дка и фунгицид Сопрано 125 СК – 50 мл/дка.

         Карантинен срок 60 дни. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ по лекарско предписание.

         Третирането се извършва срещу див овес и широко заплевеляване.

        2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва: „Дедковец”, „Нежовец”, „Габровец”, „Липачката”, „Къшински дол”

          а/ 5218 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на 2 км

        3. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето/а:

            Марин Банков Илиев – тел 0884/112 914

            Иван Атанасов Иванов – тел. 0882/112 931

            Георги Николаев Бърдаров – тел. 0882/112 957

            Христо Станиславов Чокоев – тел. 0882/112 942

            Радостин Христов Раденков – тел. 0884/112 482