Секретар на Община Плевен

Паулина Кирова

Родена през 1963 г. в гр. Плевен. Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Магистър по публична администрация. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Преди назначаването на длъжността е била началник на отдел „Местно самоуправление” в Община Плевен. Заемала е и други длъжности в Общинската администрация от 1992 г.

От 2003 г. участва в дейността на постоянните комисии на Националното сдружение на общините в Република България. През настоящия мандат е заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Участвала е в обучения в страната и чужбина и е била лектор в областите: обществените поръчки, добро управление и гражданско участие. В трите процедури за присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво е избирана за независим експерт-оценител на общини.

Автор е на публикации в различни научни издания, бюлетини и наръчници.