СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 570 /30.01.2024г.

134

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 570 /30.01.2024г.

 

 

До Адриан Венков Трифоновза АУПВ № 107-717/25.10.2023г.

До Ивелин Кирилов Пенчев за АУПВ № 107-743/03.11.2023г.

До Румен Василев Захариевза АУПВ № 107-758/08.11.2023г.

До Румен Василев Захариевза АУПВ № 107-759/08.11.2023г.

До Юри Иванов Начевза АУПВ № 107-764/10.11.2023г.

До Юри Иванов Начевза АУПВ № 107-765/10.11.2023г.

До Юри Иванов Начевза АУПВ № 107-766/10.11.2023г.

До Емилиян Георгиев Богдановза АУПВ № 107-799/22.11.2023г.

До Емилиян Георгиев Богдановза АУПВ № 107-800/22.11.2023г.

До Искра Стефанова Ганеваза АУПВ № 107-803/23.11.2023г.

До Радостин Светлинов Тошев за АУПВ № 107-818/28.11.2023г.

До Стефанка Василева Радеваза АУПВ № 107-823/29.11.2023г.

До Стефанка Василева Радеваза АУПВ № 107-824/29.11.2023г.

До Катя Иванова Петрановаза АУПВ № 107-861/11.12.2023г.

До Петър Димитров Амуджевза АУПВ № 107-869/13.12.2023г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 30.01.2024г.