СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4767 /23.12.2021г.

989

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 4767 /23.12.2021г.

 

 

До „Ц И Ц ВЕНДИНГ ГРУП“ ЕООД                за АУПВ № 107-611/27.05.2021г.

До Николай Иванов Влахов                               за АУПВ № 107-617/31.05.2021г.

До Стефан Владимиров Кирицов                      за АУПВ № 107-835/25.08.2021г.

До Ангел Николов Гешев                                   за АУПВ № 107-837/26.08.2021г.

До Ангел Живков Бъркашки                              за АУПВ № 107-846/01.09.2021г.

До Ангел Живков Бъркашки                              за АУПВ № 107-847/01.09.2021г.

До Таня Иванова Дякова                                     за АУПВ № 107-876/17.09.2021г.

До Павлин Красимиров Георгиев                      за АУПВ № 107-889/28.09.2021г.

До Венелин Светлинов Нешев                           за АУПВ № 107-893/01.10.2021г.

До Красимира Димитрова Иванова                   за АУПВ № 107-907/08.10.2021г.

До Елена Любомирова Стоянова                       за АУПВ № 107-916/14.10.2021г.

До Елисавета Коцева Михайлова                       за АУПВ № 107-925/22.10.2021г.

До Лъчезар Божинов Гъбов                                за АУПВ № 107-931/26.10.2021г.

До Биляна Русланова Чакърова                          за АУПВ № 107-953/02.11.2021г.

До Диан Тошков Конов                                       за АУПВ № 107-970/08.11.2021г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 23.12.2021г.