СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4411/17.10.2019г.

179

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ-4411/17.10.2019г.

 

 

До Даниела Косева Гущерова                             за АУПВ № 107-952/22.07.2019г.

До Даниела Косева Гущерова                             за АУПВ № 107-953/22.07.2019г.

До Валентина Косева Димитрова                       за АУПВ № 107-954/22.07.2019г.

До Валентина Косева Димитрова                       за АУПВ № 107-955/22.07.2019г.

До Цонка Василева Лилова                                 за АУПВ № 107-1019/12.08.2019г.

До Цветан Андреев Макавеев                             за АУПВ № 107-1020/12.08.2019г.

До Нено Христов Христов                                  за АУПВ № 107-1058/19.08.2019г.

До Мирослав Василев Йотов                              за АУПВ № 107-1086/23.08.2019г.

До Марио Маргаритов Начев                              за АУПВ № 107-1100/27.08.2019г.

До Божидар Кръстев Мушаков                           за АУПВ № 107-1116/29.08.2019г.

До Мирослав Юрийев Петров                            за АУПВ № 107-1153/17.09.2019г.

До Стефан Стойчев Петров                                 за АУПВ № 107-1161/20.09.2019г.

До Олга Николаева Тодорова                               за АУПВ № 107-1174/27.09.2019г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 17.10.2019 г.