СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3736 /07.11.2023г.

242

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 3736 /07.11.2023г.

 

 

До Ангел Енчев Енев за АУПВ № 107-601/10.07.2023г.

До Илхан Асланов Алиев за АУПВ № 107-604/11.07.2023г.

До Шехриза Шукриева Алиева за АУПВ № 107-605/11.07.2023г.

До Владимир Иванов Юруков за АУПВ № 107-611/13.07.2023г.

До Володя Мончев Койчев за АУПВ № 107-623/15.08.2023г.

До Любен Георгиев Христанов за АУПВ № 107-631/17.08.2023г.

До Дилян Игнатов Игнатов за АУПВ № 107-643/24.08.2023г.

До Дилян Игнатов Игнатов за АУПВ № 107-644/24.08.2023г.

До Дилян Игнатов Игнатов за АУПВ № 107-645/24.08.2023г.

До Теодора Недялкова Атанасова за АУПВ № 107-647/25.08.2023г.

До Теодора Недялкова Атанасова за АУПВ № 107-648/25.08.2023г.

До Атанаска Кирилова Рускова за АУПВ № 107-652/29.08.2023г.

До Дончо Борисов Иванов за АУПВ № 107-665/04.09.2023г.

До Дончо Борисов Иванов за АУПВ № 107-666/04.09.2023г.

До Константин Михайлов Костов за АУПВ № 107-671/08.09.2023г.

До Константин Михайлов Костов за АУПВ № 107-672/08.09.2023г.

До Любов Асенова Денчева за АУПВ № 107-632/17.08.2023г.

До Любов Асенова Денчева за АУПВ № 107-633/17.08.2023г.

До Любов Асенова Денчева за АУПВ № 107-634/17.08.2023г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 07.11. 2023г.