СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3229/25.07.2019г.

257

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-3229/25.07.2019г.

 

 

До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД                                 за АУПВ № 107-579/30.04.2019г.

До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД                                 за АУПВ № 107-580/30.04.2019г.

До ЕКО МОТОРС ЕООД                                     за АУПВ № 107-611/08.05.2019г.

До ЕКО МОТОРС ЕООД                                     за АУПВ № 107-612/08.05.2019г.

До Юлия Михайлова Червенкова                        за АУПВ № 107-662/20.05.2019г.

До Юлия Михайлова Червенкова                        за АУПВ № 107-663/20.05.2019г.

До Николай Петров Антонов                               за АУПВ № 107-700/28.05.2019г.

До Мариета Николова Шенкова                          за АУПВ № 107-707/29.05.2019г.

До Мариета Николова Шенкова                          за АУПВ № 107-708/29.05.2019г.

До Мариета Николова Шенкова                          за АУПВ № 107-709/29.05.2019г.

До Евгения Асенова Динова                                за АУПВ № 107-710/29.05.2019г.

До Благовест Иванов Петков                               за АУПВ № 107-726/31.05.2019г.

До Пресиян Валентинов Тошмаков                    за АУПВ № 107-740/04.06.2019г.

До Ирина Колева Цвяткова                                  за АУПВ № 107-803/13.06.2019г.

До Димитър Иванов Цонев                                  за АУПВ № 107-817/17.06.2019г.

До Димитър Иванов Цонев                                  за АУПВ № 107-818/17.06.2019г.

До Димитър Иванов Цонев                                  за АУПВ № 107-819/17.06.2019г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 25.07.2019 г.