СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3215/24.07.2019г.

246

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 3215/24.07.2019г.

 

 

До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-593/03.05.2019г.

До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-594/03.05.2019г.

До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-595/03.05.2019г.

До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-596/03.05.2019г.

До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-597/03.05.2019г.

До “ВИВАМЕД”  ЕООД                                            за АУПВ № 107-598/03.05.2019г.

До Георги Стефанов Илиев за АУПВ № 107-609/08.05.2019г.

До Георги Стефанов Илиевза АУПВ № 107-610/08.05.2019г.

До „ФРАНКОНИЯ” ООДза АУПВ № 107-618/09.05.2019г.

До „ПМ КОНСУЛТИНГ” ЕООДза АУПВ № 107-639/14.05.2019г.

До „ПМ КОНСУЛТИНГ” ЕООДза АУПВ № 107-640/14.05.2019г.

До „ПМ КОНСУЛТИНГ” ЕООДза АУПВ № 107-641/14.05.2019г.

До „ПМ КОНСУЛТИНГ” ЕООДза АУПВ № 107-642/14.05.2019г.

До „МАРВОИНВЕСТ” АДза АУПВ № 107-645/16.05.2019г.

До „МАРВОИНВЕСТ” АДза АУПВ № 107-646/16.05.2019г.

До „МАРВОИНВЕСТ” АДза АУПВ № 107-647/16.05.2019г.

До Моника Валентинова Ниноваза АУПВ № 107-653/17.05.2019г.

До Моника Валентинова Ниноваза АУПВ № 107-654/17.05.2019г.

До Александра Стефанова Ивановаза АУПВ № 107-668/20.05.2019г.

До Александра Стефанова Ивановаза АУПВ № 107-669/20.05.2019г.

До Александра Стефанова Ивановаза АУПВ № 107-670/20.05.2019г.

До Димитър Русанов Крумовза АУПВ № 107-678/22.05.2019г.

До Красимир Цветанов Първановза АУПВ № 107-685/23.05.2019г.

До Христо Красимиров Енчевза АУПВ № 107-689/27.05.2019г.

До Пиер Аспарухов Лалевза АУПВ № 107-697/28.05.2019г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 24.07.2019г.