СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.

953

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ МДТ-321/11.09.2017г.

 

 

До Рени Тодорова Илиева                    за АУПВ № 107-916/02.06.2017г.

До Рени Тодорова Илиева                    за АУПВ № 107-917/02.06.2017г.

До Калоян Любомиров Любенов         за АУПВ № 107-1002/21.06.2017г.

До Иванина Георгиева Атанасова       за АУПВ № 107-1003/21.06.2017г.

До Димитър Маринов Димитров         за АУПВ № 107-1025/26.06.2017г.

До Сергей Илиев Лилов                       за АУПВ № 107-1026/26.06.2017г.

До Сергей Рожков                                 за АУПВ № 107-1043/28.06.2017г.

До Сергей Рожков                                 за АУПВ № 107-1044/28.06.2017г.

До Сергей Рожков                                 за АУПВ № 107-1045/28.06.2017г.

До Сергей Рожков                                 за АУПВ № 107-1046/28.06.2017г.

До Росен Георгиев Диков                     за АУПВ № 107-1051/29.06.2017г.

До Росен Георгиев Диков                     за АУПВ № 107-1052/29.06.2017г.

До Росен Георгиев Диков                     за АУПВ № 107-1053/29.06.2017г.

До Хрисимир Василев Димитров        за АУПВ № 107-1054/29.06.2017г.

До Хрисимир Василев Димитров        за АУПВ № 107-1055/29.06.2017г.

До Славка Любомирова Гаврилова     за АУПВ № 107-1067/03.07.2017г.

До Валентин Колев Бучков                  за АУПВ № 107-1071/04.07.2017г.

До Пламен Малик Кънчев                    за АУПВ № 107-1072/04.07.2017г.

До Пламен Малик Кънчев                    за АУПВ № 107-1073/04.07.2017г.

До Пламен Малик Кънчев                    за АУПВ № 107-1074/04.07.2017г.

До Пламен Малик Кънчев                    за АУПВ № 107-1075/04.07.2017г.

До Анатолий Жеков Жеков                  за АУПВ № 107-1096/05.07.2017г.

До Анатолий Жеков Жеков                  за АУПВ № 107-1097/05.07.2017г.

До Ванилка Росицова Ваткова             за АУПВ № 107-1111/07.07.2017г.

До Данаил Данчев Дилов                      за АУПВ № 107-1124/10.07.2017г.

До Иван Лачков Тодоров                      за АУПВ № 107-1150/12.07.2017г.

До Иван Лачков Тодоров                      за АУПВ № 107-1151/12.07.2017г.

До Мариана Симеонова Симеонова    за АУПВ № 107-1152/12.07.2017г.

До Мариана Симеонова Симеонова    за АУПВ № 107-1153/12.07.2017г.

До Кристофър Красимиров Илиев      за АУПВ № 107-1161/13.07.2017г.

До Кристофър Красимиров Илиев      за АУПВ № 107-1162/13.07.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  11.09.2017 г.