СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 2830/18.08.2023г

301

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 2830/18.08.2023г.

 

 

До ОЛИМП ЕООД                                                за АУПВ № 345/29.03.2023г.

До МИЗИЯ 2000 АД                                             за АУПВ № 354/31.03.2023г.

До МАГИ 2002 ЕООД                                          за АУПВ № 387/07.04.2023г.

До ИНТЕРПРОЕКТ ЕООД                                  за АУПВ № 401/13.04.2023г.

До ЕТ "БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ"                       за АУПВ № 405/18.04.2023г.

До Ц И Ц ВЕНДИНГ ГРУП ЕООД                     за АУПВ № 430/24.04.2023г.

До ЛАВРЕНТИЕВА  ЕООД                                 за АУПВ № 457/04.05.2023г.

 

 

                                               

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 18.08.2023г.