СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-2697/21.06.2019г.

363

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ-2697/21.06.2019г.

 

 

До "САЙЛЪНС" ЕООД                                        за АУПВ № 107-457/28.03.2019г.

До Мирослав Пъшев Ангелов                              за АУПВ № 107-494/08.04.2019г.

До Мирослав Пъшев Ангелов                              за АУПВ № 107-495/08.04.2019г.

До Мирослав Пъшев Ангелов                              за АУПВ № 107-496/08.04.2019г.

До Мирослав Пъшев Ангелов                              за АУПВ № 107-497/08.04.2019г.

До Мирослав Пъшев Ангелов                              за АУПВ № 107-498/08.04.2019г.

До ПЛЕВЕН ПРИНТ ООД                                    за АУПВ № 107-527/16.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-547/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-548/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-549/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-550/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-551/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-552/19.04.2019г.

До Максим Георгиев Мачев                                  за АУПВ № 107-553/19.04.2019г.

До МИ ГРУП ЕООД                                               за АУПВ № 107-582/02.05.2019г.

До РС ГЛАС ООД                                                  за АУПВ № 107-607/07.05.2019г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 21.06.2018 г.