СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2684/21.06.2019г.

258

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2684/21.06.2019г.

 

 

До „МЛ ГРУП” ЕООДза АУПВ № 107-383/05.03.2019г.

До „АВАНГАРД ТРЕНД” ООДза АУПВ № 107-421/18.03.2019г.

До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ ” ООД за АУПВ № 107-429/20.03.2019г.

До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ ” ООДза АУПВ № 107-430/20.03.2019г.

До „СТАРТ 2-2009” ООДза АУПВ № 107-447/25.03.2019г.

До „ТАРРАКОИНВЕСТ” ЕООД за АУПВ № 107-448/26.03.2019г.

До „ТАРРАКОИНВЕСТ” ЕООД за АУПВ № 107-449/26.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-458/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-459/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-460/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-461/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-462/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-463/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-464/28.03.2019г.

До Пламен Цветанов Рашевза АУПВ № 107-465/28.03.2019г.

До Варвара Аврамова Станчеваза АУПВ № 107-470/29.03.2019г.

До Панайот Стефанов Първановза АУПВ № 107-483/02.04.2019г.

До Панайот Стефанов Първановза АУПВ № 107-484/02.04.2019г.

До Панайот Стефанов Първановза АУПВ № 107-485/02.04.2019г.

До „БУЛИНВЕСТ” ЕООДза АУПВ № 107-489/04.04.2019г.

До „БУЛИНВЕСТ” ЕООДза АУПВ № 107-490/04.04.2019г.

До „АНДЖИС 5” ООДза АУПВ № 107-492/05.04.2019г.

До „ВЕГА -04” ЕООДза АУПВ № 107-499/08.04.2019г.

До ЕТ„КЕЙД-Карамфил Карамфилов”за АУПВ № 107-517/12.04.2019г.

До ЕТ„КЕЙД-Карамфил Карамфилов”за АУПВ № 107-518/12.04.2019г.

До ЕТ„КЕЙД-Карамфил Карамфилов”за АУПВ № 107-519/12.04.2019г.

До „АУТО КЪМПАНИ” ЕООДза АУПВ № 107-559/23.04.2019г.

До „АУТО КЪМПАНИ” ЕООДза АУПВ № 107-560/23.04.2019г.

До Милен Димитров Антовза АУПВ № 107-561/23.04.2019г.

До Милен Димитров Антовза АУПВ № 107-562/23.04.2019г.

До Милен Димитров Антовза АУПВ № 107-563/23.04.2019г.

До Константин Георгиев Павловза АУПВ № 107-576/25.04.2019г.

До Константин Георгиев Павловза АУПВ № 107-577/25.04.2019г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 21.06.2019г.