СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2136/13.06.2018г.

952

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2136/13.06.2018г.

 

 

До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-405/03.04.2018г.

До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-406/03.04.2018г.

До „Кинекс” ЕООД                       за АУПВ № 107-410/04.04.2018г.

До „Камура”ЕООД                        за АУПВ № 107-413/05.04.2018г.

До „Камура”ЕООД                        за АУПВ № 107-414/05.04.2018г.

До „Еф Екс” ЕООД                        за АУПВ № 107-416/10.04.2018г.

До Румяна Докова Йозова             за АУПВ № 107-428/12.04.2018г.

До Елвин Айдънов Косиолу         за АУПВ № 107-429/12.04.2018г.

До Борислав Петров Димитров    за АУПВ № 107-445/16.04.2018г.

До Борислав Петров Димитров    за АУПВ № 107-446/16.04.2018г.

До Владимир Емилев Попов        за АУПВ № 107-471/18.04.2018г.

До Владимир Емилев Попов        за АУПВ № 107-472/18.04.2018г.

До Владимир Емилев Попов        за АУПВ № 107-473/18.04.2018г.

До Веселин Стоянов Стоянов      за АУПВ № 107-479/19.04.2018г.

До Веселин Стоянов Стоянов      за АУПВ № 107-480/19.04.2018г.

До Веселин Стоянов Стоянов      за АУПВ № 107-481/19.04.2018г.

До Веселин Стоянов Стоянов      за АУПВ № 107-482/19.04.2018г.

До Нина Кръстева Стоянова        за АУПВ № 107-483/19.04.2018г.

До Нина Кръстева Стоянова        за АУПВ № 107-484/19.04.2018г.

До Нина Кръстева Стоянова        за АУПВ № 107-485/19.04.2018г.

До Нина Кръстева Стоянова        за АУПВ № 107-486/19.04.2018г.

До Юлияна Божидарова Беркова за АУПВ № 107-506/25.04.2018г.

До Събчо Спасов Младенов         за АУПВ № 107-522/27.04.2018г.

До Събчо Спасов Младенов         за АУПВ № 107-523/27.04.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 13.06.2018г.