СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1906/14.05.2024г.

85

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ- 1906/14.05.2024г.

 

До Евгени Красимиров Илиев                          за АУПВ № 420/01.03.2024г.

До Десислава Сашева Великова                     за АУПВ № 440/06.03.2024г.

До ОЛИМП ЕООД                                              за АУПВ № 451/07.03.2024г.

До МАГИ 2002 ЕООД                                        за АУПВ № 485/19.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 502/20.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 503/20.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 504/20.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 505/20.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 506/20.03.2024г.

До АЙВИ ТРАНС КОМЕРС ООД                      за АУПВ № 507/20.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 620/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 621/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 622/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 623/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 624/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 625/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 626/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 627/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 628/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 629/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 630/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 631/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 632/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 633/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 634/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 635/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 636/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 637/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 638/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 639/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 640/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 641/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 642/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 643/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 644/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 645/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 646/26.03.2024г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                            за АУПВ № 647/26.03.2024г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 14.05.2024г.  

Дата на сваляне:………………...